מקורות הכנסה לטובת פרישה- חקר מקרה

לקוחותיי, זוג כבני 70, הבעל מפרנס עיקרי והינו שכיר בעל שליטה, בעל משכורת גבוהה באופן משמעותי (מפרנס יחיד).

במסגרת תכנון לקראת פרישה עתידית, בחנו יחד עם בני הזוג את הסוגיה בה הכנסותיהם ממקורות שונים (כולל קצבה ממוצרים פנסיוניים וכן ביטוח לאומי) לא תכסה את הוצאותיהם ולא תהווה משקל שווה לרמת ההכנסות שאליה התרגל משק הבית, בת ערות אלפי שקלים לחודש במונחי נטו.

במסגרת הליווי השוטף שלנו, דנו עם בני הזוג על מקור הכנסה חלופי/ נוסף בשנות הפרישה לאור העובדה שצבירת הכספים בקרן הפנסיה לא תספק. בפגישה תקופתית, בה סקרנו את המצב המשפחתי ותיקפנו את מטרות החיים של המשפחה, הראנו את המשמעות של הפער השלילי בין הכנסה חודשית להוצאה חודשית בעת גיל פרישה ולאורך השנים, עד גילת תוחלת החיים.

בפגישה ייעודית שקיימנו, הצפנו את מגוון האפשרויות העומדות בפני הלקוחות:

  1. משיכת אנונה חודשית (לבני הזוג צבירת כספים הונית משמעותית)
  2. ניתוב כספים לקופה גמל במסגרת תיקון 190 (וככל הנדרש ניתוב כספים לקופה משלמת על מנת לקבל קצבה חודשית)
  3. יצירת הכנסה פאסיבית ע"י פיזור הכספים במס' רב של השקעות משלימות

במסגרת הדיון הצפנו את היתרונות והחסרונות העיקריים בכל אופציה: לדוגמא, וודאות במסגרת קבלת קצבה מקופת גמל מחד ומאידך "ויתור" על הכספים והשליטה בהם בעת קבלת קצבה, והפיכת הכספים לזכות.
קבלת אנונה חודשית מאפשרת גם כן וודאות לגבי הסכום הדרוש, אך ככל שהתשואה החודשית לא עולה על סכום משיכת הכספים, בפועל הקרן קטנה עם השנים,  מה שיקשה בהמשך על רציפות במשיכת הקצבה מתוך אותם כספים הוניים.

לאור העובדה שתאריך הפרישה מהעסק לא היה ודאי וסופי, כמו כן לאור הרצון והצורך לשלוט עד כמה שניתן בכספים, הוחלט לבצע פתרון משולב:

  1. הופקד סכום יחסי לקופת גמל במסגרת תיקון 190 (כך שמקדם הקצבה הובטח ללקוח), אך בניהול על ידנו וללא ניתוב הכספים לקצבה
  2. עיבוי סך ההכנסה הפאסיבית מהשקעות משלימות

כיום, כאשר הלקוח נמצא בתהליכי פרישה מהעסק, סך ההכנסה הפאסיבית הגיע ליעד שאותו אנו והלקוחות סימנו כמטרה. במקביל, מתוך הכספים שנותבו לקופת גמל נמשכה קצבה מינימלית על מנת לספק רובד ראשוני של "הכנסה בטוחה" וכפועל יוצא משיכה זו אפשרה נזילות מלאה ליתרת הכספים שהופקדה ולהשתמש בה לפי הצורך העכשווי ובהתאם למטרות העדכניות של התא המשפחתי.

רועי ששון, מתכנן פיננסי

כתבות נוספות

15.08.2019

הכנה לפרישה והעברת עושר בין דורית- חקר מקרה

כתב : ברק אצילי

זוג לקוחותיי, הגבר בן 65, שכיר בכיר מזה שנים רבות והאישה בת 64, אינה עובדת. לזוג 3 ילדים נשואים ו- 3 נכדים, הקטן מבניהם בן 3 חודשים. ברשות המשפחה בית

קרא עוד
07.08.2019

מקורות הכנסה לטובת פרישה- חקר מקרה

כתב : עו״ד רועי ששון

לקוחותיי, זוג כבני 70, הבעל מפרנס עיקרי והינו שכיר בעל שליטה, בעל משכורת גבוהה באופן משמעותי (מפרנס יחיד). במסגרת תכנון לקראת פרישה עתידית, בחנו יחד עם בני הזוג את הסוגיה

קרא עוד
09.07.2019

משמעות התכנון הפיננסי ויצירת ביטחון וודאות כלכלית- חקר מקרה

כתב : עופר שבח

זוג לקוחות אותם אני מלווה, נמצאים בשנות ה- 50 לחייהם. מאז היכרותנו עם בני הזוג, לפני מספר שנים, חזר והדגיש הבעל את רצונו לפרוש בגיל 60 ו"להתחיל ליהנות מהחיים". כחלק

קרא עוד
לכל הכתבות