בטחון ושליטה על מכלול הנכסים שלך

ניהול עושר הינו תהליך אסטרטגי בו מתקבלות החלטות משמעותיות, הנוגעות לעתידו הכלכלי של משק הבית ומטרתו הגדרת והשגת יעדי המשפחה לאורך זמן. כמו בכל נושא מורכב, גם בנושא הפיננסי, שימוש במנהל עושר מומחה מאפשר להגדיל משמעותית את הסיכויים להשיג ולשמר את הבטחון הכלכלי המשפחתי, לגדר מראש אירועים בלתי מתוכננים, להקל במעבר מעבודה לפרישה ולצבור רזרבות הוניות מספקות להכנסה רציפה גם בגילאים מאוחרים מעבר לתוחלת החיים המצופה.

ניהול עושר אינו אירוע חד פעמי, אלא תהליך אסטרטגי מתמשך בו מלווה מנהל העושר את המשפחה ומיישם תכנית פעולה המותאמת לצרכי הלקוח, במספר אלמנטים עיקריים:

בנייה וניהול של תזרימי מזומנים בנייה וניהול של תזרימי מזומנים
בנית תכנית תזרים מזומנים מותאמת לצרכי הלקוח, באמצעות ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של התא המשפחתי והתאמתן להכנסות והנכסים הקיימים.
תכנון וניהול הנכסים תכנון וניהול הנכסים
הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, העדפות ההשקעה השונות וכן היעדים האישיים של הלקוח על פני ציר הזמן.
ניהול סיכונים ניהול סיכונים
מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים בתא המשפחתי במהלך החיים, צמצומן ומניעתם, וכן תכנון עתידי של מפת הסיכונים אליהם מעוניין הלקוח להיחשף.
תכנוני מס תכנוני מס
מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי החיסכון והנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים.
תכנון ירושה והעברת עושר בין-דורית תכנון ירושה והעברת עושר בין-דורית
בחינת כל ההיבטים המשפטיים והכלכליים הרלבנטיים ליצירת העושר, צבירתו על-פני שנים, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.

שירותים נוספים

העברת עושר בין דורית
מערך השקעות אלטרנטיביות